Zapraszamy
500x500

 

    Bardzo serdecznie zapraszamy naszych uczniów z rodzicami na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, w dniu 4 września o godz. 10:00. Uczniowie i rodzice spotkają się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Przed inauguracją, odbędzie się o godz. 8:30 w Kościele Parafialnym przy ul. Majakowskiego, msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

    Szanowni Państwo, rozpoczniemy rok szkolny przygotowani do nowych zadań i do realizacji tych zmian, które zapowiadaliśmy wcześniej. Te zmiany to lekcje drugiego języka już od 4 klasy, to zajęcia z technik uczenia się i preorientacji zawodowej w klasach 4-7 i w 3 klasie gimnazjum, które poprowadzi nowo zatrudniona pani psycholog, to także zwiększona liczba lekcji języka angielskiego w klasach siódmych, a także dwa przedmioty w klasach siódmych w języku angielskim: plastyka oraz English IT.
Na spotkania inauguracyjne z wychowawcami prosimy przynieść wypełnioną DEKLARACJĘ (do pobrania http://bit.ly/2xbSaZU) z aktualnymi danymi dziecka. Prosimy także rodziców o zapoznanie się z wykazem podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017-2018, który znajduje się na stronie internetowej naszej szkoły. Jednocześnie przypominamy, że zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum korzystamy z dotacji celowej na zakup większości podręczników. Dotacja dotyczy wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. We własnym zakresie należy zaopatrzyć się wyłącznie w podręcznik do religii. Pozostałe pozycje z listy, uczniowie otrzymają w szkole w pierwszym tygodniu września. Podobnie podręczniki, które nie zmieściły się w dotacji (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański i pojedyncze zeszyty ćwiczeń w wybranych klasach) uczniowie otrzymają w szkole (odpłatnie za pośrednictwem biblioteki).
Rodziców naszych nowych uczniów prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły kart przeniesienia z dotychczasowej szkoły i przekazanie informacji o szkole rejonowej dziecka oraz dostarczenie kart szczepień i diagnozy przedszkolnej w przypadku dzieci z klas pierwszych. Rodzice nowych uczniów, na spotkaniu z wychowawcami w dniu 4 września, otrzymają m.in. loginy i hasła do dziennika elektronicznego. Loginy i hasła będzie można również odebrać w sekretariacie szkoły.

Wychowawcy klas:

Budynek „B”
1a – Justyna Marszałkowska  1b – Dorota Gwoździk  2a – Lilla Dauksza 2b – Izabela Majchrowicz 3a – Małgorzata Wiciak 3b – Elżbieta Dziadura 3c – Małgorzata Juszczak  4a – Grażyna Olechnowicz  4b – Michał Ulanowski  5a – Magdalena Kustosz

Budynek „A”
5b – Barbara Bajer 6a – Michał Domagalski 6b – Karolina Kujath 7a – Malina Pawełczyk 7b – Adam Chojnacki IIA G. – Joanna Dziwanowska  IIB G. – Ilona Przybyszewska  IIIA G. – Anna Kuźniak  IIIB G. – Renata Bartoszewska

informacje

Szachy w szkole

Zapraszamy na zajęcia...

Rekrutacja

500x500

E-DZIENNIK